Wspomagająca terapia tlenem hiperbarycznym sprzyja efektywnemu gojeniu w uporczywej chorobie Crohna.

lip 18, 2016

0

Wspomagająca terapia tlenem hiperbarycznym sprzyja efektywnemu gojeniu w uporczywej chorobie Crohna.

Na podstawie: Adjunctive Hyperbaric Oxygen Therapy promotes successful healing in patients with refractory Crohn’s diease. Marley Ribeiro Feitosa  , Omar Féres Filho  , Camila Mussolin Tamaki  , Camila Perazzoli , Mário Vinícius Angelete Alvarez Bernardes  , Rogério Serafim Parra  , José Joaquim Ribeiro da Rocha , Omar Féres 

Celem pracy było zbadanie dodatkowych efektów hiperbarii tlenowej na grupie pacjentów z uporczywą chorobą Crohna.

Metoda– Badaniu poddano 29 pacjentów z uporczywą chorobą Crohna, którzy zostali uczestniczyli w codziennych sesjach hiperbarii tlenowej w  jednoosobowej komorze hiperbarycznej. Każda sesja trwała 2 godziny. Efekt jaki zamierzano osiągnąć to zamknięcie przetok jelitowo – skórnych, całkowite uzdrowienie piodermii zgorzelinowej oraz choroby Crohna w obrębie krocza.

Rezultaty – Łącznie przeprowadzono 829 sesji. Ogólnie sukces odniesiono na poziomie 72 % (22 przypadki). Piodermia zgorzelinowa i przetoki jelitowo-skórne miały najwyższy poziom efektywności gojenia (100 % i 91%, retrospektywnie). Choroba Crohna w obrębie krocza wykazała gojenie na poziomie 65%.

Wnioski – Wspomagająca terapia tlenem hiperbarycznym sprzyja satysfakcjonującemu gojeniu w grupie pacjentów z uporczywą chorobą Crohna.

Wstęp

Choroba Crohna (CD) jest chronicznym stanem zapalnym, wynikającym z nieprawidłowej aktywacji układu immunologicznego.

Dotyka głównie układu pokarmowego ale inne układy również mogą być zajęte.

Objawy kliniczne nie są jednorodne i mogą dzielić się od łagodnych przypadków (ból brzucha, zmiany w czynnościach jelit i utrata masy ciała) do poważnych komplikacji, takich jak ostra posocznica brzucha i krocza, przetoki oraz rak jelita grubego. Przebieg choroby jest zwykle nawracający, ale w poszczególnych przypadkach, może trwać w sposób ciągły.

Ponieważ choroba Crohna nie jest uleczalna, celem większości możliwości leczniczych jest indukcja i utrzymanie na stałym poziomie reemisji poprzez kontrolę zapalenia. Operacja zalecana jest zwykle w przypadkach skomplikowanych i nie odpowiadających na leczenie.

Hiperbaria tlenowa

Codzienne sesje przeprowadzano w jednoosobowej komorze hiperbarycznej przez 2 godziny. Liczba sesji nie była stała i różniła się w zależności od wyników klinicznych pacjentów w celu uzyskania jak najlepszych efektów. Podstawową opiekę nad przewlekłymi zmianami skórnymi utrzymywano przez cały czas trwania badania i objęto nią czyszczenie oraz opatrywanie ran, antybiotykoterapię, a także chirurgiczne oczyszczanie, jeżeli było potrzebne.

Wyniki

Najpowszechniejszym wskazaniem do hiperbarii tlenowej była choroba Crohna w obrębie krocza (15 przypadków/ 51,7%), przetoki jelitowo skórne (8 przypadków/ 27,5%)  oraz piodermia zgorzelinowa (3 przypadki/ 10,3%). Związek pomiędzy przetokami jelitowo-skórnymi a chorobą Crohna  w obrębie jelit odnotowano w 1 przypadku. Również u jednego pacjenta odnotowano powiązanie choroby Crohna z piodermią zgorzelinową. Jeden pacjent wykazywał wszystkie trzy powikłania.

Średnia liczba sesji wynosiła 20 (od 10 do 89). Ogólnie przeprowadzono 829 sesji HBOT, nie odnotowano żadnych powikłań. Ogólny poziom sukcesów terapii wyniósł 76 % (22 przypadki). Piodermia zgorzelinowa i przetoki jelitowo- skórne osiągnęły najwyższy poziom wygojenia (100% i 91% retrospektywnie). Chorobę Crohna w obrębie jelit kompletnie wygojono w 65% przypadków. Pozostali pacjenci mieli niesatysfakcjonującą odpowiedź i wymagali poważnych ingerencji chirurgicznych (przekierowania jelit w wycięciem kawałka odbytu lub amputacją odbytu z części brzusznej i okolic krocza).

Dyskusja

Efekty HBOT w złożonych ranach obejmują: zmniejszenie zapalenia i obrzęku tkanek, mobilizację komórek macierzystych, neowaskularyzację, wzrost fibroblastów i macierzy zewnątrzkomórkowej. Powyższe zmiany w mikrośrodowisku ran są potężnymi bodźcami stymulującymi zdrowienie i mogą wyjaśnić niektóre efekty u pacjentów z kompleksami ran w przebiegu choroby Crohna. Takie samo może być ze zmniejszenie odczuć bólowych, zmniejszenia wydzielania kortykosteroidów i przyspieszenie gojenia ran.

W niniejszym badaniu, leczenie przetok za pomocą hiperbarii tlenowej było odbierane jako doskonałe, jednakże pacjenci byli oceniani bezpośrednio po stosowaniu HBOT. Brak również długoterminowych obserwacji. Brak gojenia stwierdzono jedynie u pacjenta z początkową masywną objętością przetoki. Sukces tempa gojenia może być wyjaśniony przez systemowe właściwości przeciwzapalne HBOT.

Wnioski

W grupie pacjentów z oporną chorobą Crohna zaobserwowanyo wysoki poziom gojenia po zastosowaniu hiperbarii tlenowej. Nie stwierdzono powikłań. Wyniki sugerują, że HBOT może wykazywać pomocną rolę w leczeniu powikłań choroby Crohna.

 

Link do artykułu w języku angielskim: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-86502016001300019&lng=en&nrm=iso&tlng=en