Analiza postępu choroby- Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis- MS) na podstawie oceny perfuzji mózgu uwidocznionej w badaniach neuroobrazowych.

lip 28, 2016

0

Analiza postępu choroby- Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis- MS) na podstawie oceny perfuzji mózgu uwidocznionej w badaniach neuroobrazowych.

Na podstawie: „Brain perfusion imaging with voxel-based analysis in secondary progressive multiple sclerosis patients with a moderate to severe stage of disease: a boon for the workforce” Mina Taghizadeh Asl , Reza Nemati, Negar Chabi , Hooman Salimipour , Iraj Nabipour i Majid Assadi

Streszczenie

Badanie opierało się na ocenie przepływu mózgowego w stwardnieniu rozsianym u pacjentów ze zmiennym stopniem zawansowania. Niektórych pacjentów poddano leczeniu hiperbarii tlenowej (Hyperbaric Oxygen Treatment- HBOT), ich wyniki badań porównano przed i po leczeniu.

Badaniu poddano 25 osób ze zdiagnozowanym drugim stopniem postępu (SP)-MS. Do oceny postępu leczniczego wykorzystano Rozszerzoną Skalę Niewydolności Ruchowej (Expanded Disability Status Scale Scor- EDSS). Natomiast do oceny przepływu krwi w naczyniach krwionośnych mózgu wykorzystano 99m Tc-labeled bicisate (ECD) test w połączeniu z Tomografią Pojedynczych Fotonów (SPECT). Członków grupy badanej poddano 20 zabiegom HBOT.

W badaniu wzięło udział 25 pacjentów, 14 kobiet i 11 mężczyzn w wieku od około 27 lat do około 49 lat z przy średnim czasie trwania choroby 9 lat. Spośród 25 pacjentów, dwóch miało normalny przepływ perfuzji, natomiast u 23 pacjentów odnotowano zmienny (inny niż prawidłowy) przepływ perfuzji krwi w badaniu SPECT.

Podłoże naukowe

Stwardnienie rozsiane jest zaliczane do chorób zapalnych deminalizacyjnych centralnego układu nerwowego, w przebiegu której uszkodzeniu ulegają; mielina, olgiodendrocyty, aksony co może przyczynić się do utraty części komórek układu nerwowego.  Choroba ta jest zaliczana do grona chorób postępujących, charakterystyczne dla niej są okresy rzutu i remisji.

Metoda

Naukowcy swoje badanie oparli na wynikach badań z; rezonansu magnetycznego (MRI)/ SPECT oraz ocenie sprawności pacjenta na podstawie Rozszerzonej Skali Niewydolności Ruchowej (EDSS).

Uczestnicy badania zostali poddani 20 sesją HBOT w komorze hiperbarycznej ze 100 % podażą tlenu w warunkach podniesionego ciśnienia 1,75 ATM. Czas ekspozycji na tlen to 60 minut.

Dyskusja

Badania wykazały zmienną perfuzję krwi naczyń mózgu  u 92 % pacjentów ze zdiagnozowanym Stwardnieniem Rozsianym Wtórnie Postępującym -SPMS (Multiple Sclerosis- Secondary Progressive). Różne doniesienia naukowe pokazują, iż HBOT może wpływać bądź też nie na perfuzję. Przyczyny nie są jasne, jednak prawdopodobnie ma to związek z rodzajem SM i stopniem zaawansowania choroby.

Wnioski

Wnioskami płynącymi z powyższego badania świadczą o tym, iż HBOT może wpływać na zmienność przepływu krwi naczyń krwionośnych u chorych na SM. Jednak należy zaznaczyć, że wzrost bądź zmniejszenie perfuzji zależy od postaci SM jak i stopnia zawansowania choroby. Wśród badanych odnotowano przypadki zwiększonej perfuzji. Ponad wszystko należy włączyć do diagnostyki pacjentów badania MRI oraz monitorować przebieg procesu leczenia.

Link do artykułu w języku angielskim: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4880822/