Wpływ HBOT na FAS

mar 17, 2015

0

Wpływ HBOT na FAS

Stoller KP. Quantification of neurocognitive changes before, during, and after hyperbaric oxygen therapy in a case of fetal alcohol syndrome Pediatrics. 2005 Oct;116(4):e586-91. Epub 2005 Sep 15.

FAS (Fetal Alcohol Syndrome – Płodowy Zespół Alkoholowy) jest zespołem psychicznych i fizycznych zaburzeń, które mogą wyrażać się jako opóźnienie rozwoju umysłowego, w postaci anomalii rozwojowych oraz zaburzeń w uczeniu się, zapamiętywaniu, koncentracji, zachowaniu i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

FAS jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. W Stanach Zjednoczonych szacuje się występowanie FAS na poziomie ok. 1% w stosunku do wszystkich urodzonych noworodków.

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad powstało wiele badań naukowych potwierdzających możliwość modyfikacji przebiegu rozwoju człowieka w stanach licznych zaburzeń neurorozwojowych (również tych na tle niedokrwiennym). Modyfikacja o której mowa wiązała się z efektem poddania pacjentów działaniu tlenu hiperbarycznego.

Wszystko wskazuje na to, że HBOT może pełnić rolę w naprawie lub rekonstrukcji uszkodzonych neuronów. Na podstawie dostępnej światowej literatury, sugeruje się, że terapia z wykorzystaniem tlenu hiperbarycznego może stać się efektywną metodą leczenia w licznych neurologicznych dysfunkcjach.

W związku z tym, mimo iż specjaliści uważają problemy związane z FAS za nieuleczalne, to opisywany w artykule przypadek kliniczny, temu zaprzecza. Okazuje się, że stosunkowo prosta i bezpieczna interwencja ( w postaci hiperabarii tlenowej) może znacznie zmniejszyć objawy FAS nawet wiele lat po wystąpieniu uszkodzenia.

Kenneth P. Stoller opisuje przypadek nastolatka dotkniętego tym zespołem i leczonego tlenoterapią hiperbaryczną. W celu oceny efektywności leczenia badano pamięć, czas reakcji, ocenę koordynacji wzrokowo-ruchowej przed terapią, w trakcie i po 40 zabiegach w komorze hiperbarycznej (1,5 ATA; 100% tlenu). Wyniki istotnie poprawiły się w każdej z badanych cech.

Stosunkowo krótka tlenoterapia hiperbaryczna, znacząco poprawiła u 15-letniego chłopca funkcje poznawcze i utrzymała je w sposób trwały.

Kenneth P. Stoller twierdzi, że jego odkrycia dostarczają dowodów, na to aby „nadszedł czas zrewidować stare pojęcia, że uszkodzenie mózgu jest to stan, w którym nie ma leczenia innego niż środki wspomagające.” Naukowcy dziś już wiedzą, że komórki macierzyste w mózgu dorosłych mogą spowodować proces regeneracji komórek nerwowych. A tlenoterapia hiperbaryczna powoduje aż ośmiokrotnie szybsze tempo namnażania się tych komórek.
Według autora publikacji TERAPIA HIPERBARYCZNA Z WYKORZYSTANIEM NISKIEGO CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO JEST TERAPIĄ O BARDZO NISKIM PROFILU RYZYKA ORAZ RELATYWNIE NISKIM KOSZCIE W ODNIESIENIU DO POTENCJALNYCH KORZYŚCI. Jest to niezwykle istotne w kontekście chorób uznanych za nieuleczalne.

Więcej w artykule do pobrania ze strony http://pediatrics.aappublications.org/content/116/4/e586.short