Zastosowanie HBOT w mózgowym porażeniu dziecięcym oraz w neurologii dziecięcej.

lut 18, 2016

0

Zastosowanie HBOT w mózgowym porażeniu dziecięcym oraz w neurologii dziecięcej.

PAUL G. HARCH, M.D. HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN CEREBRAL PALSY AND PEDIATRIC NEUROLOGY. Exceptionsl Parent EP Magazine . June 2004

HBOT dzięki powszechnie znanemu leczniczemu działaniu tlenu znajduje zastosowanie
w leczeniu różnych jednostek chorobowych. Na chwilę obecną jest mnóstwo badań naukowych dokumentujących jednoznacznie lecznicze działanie HBOT w ostrych i przewlekłych chorobach patofizjologii ludzi i zwierząt. Działania te wynikają z zezpośredniego wpływu tlenu na naczynia krwionośne, białka powierzchowne komórek, DNA i na enzymy i w odróżnieniu do leków nie wyniszcza ich. W istocie, HBOT działa jako lek w danych podstawowych procesach patofizjologicznych.

Pomimo tego, że już 1879 r. użyto terapii tlenowej w chirurgii, a 1927 r. udowodniono istotną poprawę zaburzeń krążeniowych u pacjentów poddanych HBOT, to dopiero 1980 r. podczas leczenia nurków z choroby dekompresyjnej w Nowym Orleanie odkryto, że zmniejszenie ciśnienia z 2 ATA, do 1,5 ATA daje znacznie lepszą poprawę neurologiczną u pacjentów poddanych leczeniu HBOT. Odkrycie to skłoniło dr Neubauera do zastosowania ciśnienia 1,5 ATA przy leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, pacjentów po udarze mózgu,  pacjentów z przewlekłym urazem mózgu, po uszkodzeniu mózgu w wyniku zatrucia toksynami oraz w autyzmie. Pozytywne wyniki leczenia wyżej wymienionych chorób spowodowały, że w 1992 r. zaczęto pierwszą w USA terapię dziecka z MPD przy wykorzystaniu HBOT. Był to 4,5 l. chłopiec z hipotonią, ponadto nie potrafił on chodzić. Pod koniec trzymiesięcznej terapii dziecko doświadczyło poprawy drobnych funkcji motorycznych, czujności oraz zaczęło samodzielnie chodzić poprzez wsparcie na palcach dla lepszego utrzymania równowagi. To zapoczątkowało istną falę zainteresowania leczenia dzieci
z MPD przy użyciu HBOT. Liczne przykłady poprawy jakości życia dzieci z MPD były prezentowane na sympozjach naukowych. Zauważono także, że dzieci poddane HBOT doświadczyły regresji niektórych objawów nawet w momencie zakończenia terapii. Zaobserwowano również to, że HBOT powoduje zwiększenie produkcji hormonu wzrostu wraz substancją przekaźnikową DNA, która powoduje produkcję nowych białek. Te wnioski skłoniły naukowców do wykorzystania terapii hiperbarycznej u dzieci z przewlekłym toksycznym uszkodzeniem mózgu, u których odnotowano korzystny wpływ niskiego ciśnienia podczas terapii hiperbarycznej. Tak pozytywne wyniki stosowania metody HBOT w neurologii dziecięcej można wytłumaczyć tym, że mózg składa się z neuroprzekaźników gazowych, na przykład tlenku węgla, tlenku azotu, itp oraz mitochondrialnych samoprzylepnych cząsteczek, które dzięki dostarczaniu do organizmu 100% przyczyniają się do likwidacji zmian neurologicznych u pacjenta. Obalając mit, że terapia hiperbaryczna daje efekt placebo, należy podkreślić, że z definicji ani tlen ani HBOT nigdy nie mogą być placebo ze względu na swoje właściwości fizyczne. Według relacji rodziców
i naukowców dzieci z MPD poddane HBOT zrobiły znacznie większe postępy podczas dwumiesięcznej terapii niż w przypadku innych terapii medycznych.

Naukowcy Collett, Waalkes, Neubauer oraz Sethi  wykazali znaczącą poprawę funkcji mózgu po terapii hiperbarycznej u dzieci z MPD, do zobrazowania postępów użyto metody SPECT, która jednoznacznie potwierdziła poprawę obrazu mózgu po terapii HBOT.