Infekcja ręki cukrzycowej i hiperbaria tlenowa

lut 24, 2016

0

Infekcja ręki cukrzycowej i hiperbaria tlenowa

Figen AYDIN , Ahmet KAYA , Ahmet SAVRAN , Mustafa İNCESU , Cengiz KARAKUZU, Anıl Murat ÖZTÜRK

Nawiązując do statystyk prowadzonych przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO) obecnie 364 milinów ludzi na świecie choruje na cukrzycę. Szacuje się, iż pomiędzy rokiem 2005, a 2030 liczba zachorowań wzrośnie dwukrotnie. Stopa cukrzycowa jest obserwowana jako najczęściej występujące powikłanie w cukrzycy. Ręka cukrzycowa, a tym samym jej infekcje obserwowane są znacznie rzadziej, niż stopa cukrzycowa i infekcje stopy cukrzycowej.

Infekcje ręki cukrzycowej sprzyja częstszemu rozwojowi gangreny, co może skutkować amputacją kończyny górnej.

Infekcje ręki odpowiadające cukrzycy są najczęściej odnotowywane w krajach afrykańskich. Jest to spowodowane zwiększonym ryzykiem ukąszeń owadów czy urazami. Literatura opisuje syndrom tropikalnej ręki cukrzycowej (Tropical Diabetic Hand Syndrome). Częściej występuje u kobiet, osób średnio zamożnych, nie kontrolujących stężenia cukru we krwi, z neuropatią, wcześniejszymi urazami kończyny górnej, po zakażaniu sepsą. Przypadki zachorowań osób z ręką cukrzycową są odnotowywane również poza krajami afrykańskim. Dodatkowym objawem wchodzącym w skład syndromu ręki cukrzycowej może być ograniczenie zakresu ruchomości, przykurczu Dupuytrena, zakleszczające zapalenie kciuka.

Literatura naukowa wskazuje, iż infekcja gronkowcem złocistym ręki cukrzycowej jest najczęściej spotkaną przyczyną prowadzącą do obumarcia tkanek kończyny górnej.

Terapia hiperbaryczna HBOT jest opisywaną i uznaną metodą pomocną przy leczeniu trudno gojących ran, działającą poprzez wzrastającą obecność tlenu w skórze i tkankach powierzchownych o sto procent (przy zastosowaniu ciśnienia powyżej jednej atmosfery). HBOT jest również znany jako narzędzie pomocne w procesie angiogenezy (tworzenie naczyń krwionośnych), tym samym minimalizując martwicę. Pomaga w zapobieganiu i leczeniu infekcji, zmniejsza opuchliznę.

Zachorowanie na rękę cukrzycową jest rzadką przypadłością. Celem pracy jest prezentacja rezultatów leczenia HBOT w infekcji ręki cukrzycowej.

Przebieg badania

Badanie naukowe obejmowało 10 pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu drugiego (8 mężczyzn i 2 kobiety) oraz ze stwierdzoną infekcją ręki cukrzycowej. Czas trwania leczenia to okres od stycznia 2006 roku do lutego 2011 roku. Średnia wieku pacjentów to 55 lat, chorujących na cukrzyce przez średnio od 8 lat. Spośród dziesięciu pacjentów ośmiu miało kontrolowany cukier, pomimo terapii insuliną. W trakcie terapii hiperbarycznej pacjentów poddawano;

– badaniu fizycznemu,

-ocenie jakości tkanek głębokich,

-codziennie wykonywano profilaktykę ran (zmianę opatrunku),

-gdy było wymagane- oczyszczanie (wycinanie) tkanek martwych z rany.

Pacjenci ostatni zabieg chirurgiczny jakiemu zostali podani, został wykonany około 40 dni przed rozpoczęciem HBOT. Pacjenci korzystali z sesji terapeutycznych 1 raz dziennie, 6 razy w tygodniu.

Charakterystyka pacjentów przed terapią HBOT

U wszystkich pacjentów stwierdzono opuchliznę, przekrwienie kończyny górnej, ból, ograniczenie ruchomości ręki, ropną wydzielinę. Wśród pięciu przypadków stwierdzono poszerzenie infekcji aż do kości. Dwóch pacjentów miało stwierdzono gangrenę w niektórych z palców. Rany rąk oszacowano od 2 do 4 stopni w skali Wagnera.

Wyniki leczenia

W badaniu fizycznym po terapii HBOT, zaobserwowano iż żadne z objawów nie uległo pogorszeniu. Każdy zabieg implikował lepszym wynikiem w skali Wagnera. Po około 35 dniach sesyjnych HBOT, zaobserwowano wygojenie wrzodów. U niektórych pacjentów wymagana była pielęgnacja ręki w tym oczyszczania i wycinania obszarów martwiczych. Również wśród niektórych pacjentów stosowano antybiotykoterapię.

Ocena ran rąk pacjentów przed i po terapii HBOT, potwierdziła skuteczność HBOT, w tym wzrost aktywności fibroblastów, angiogenezy, produkcji kolagenu oraz wzrost kościotworzenia. Również zauważono obniżenie działalności bakterii, a tym samym działanie bakteriostatyczne, w szczególności działanie przeciwko gronkowcowi złocistemu (staphylococcus aureus) oraz pałeczce ropy błękitnej (pseudomonas aeruginosa).

W związku z powyższym odnotowuje się istotną poprawę w gojeniu ran ręki cukrzycowej wśród badanych pacjentów po terapii w komorze hiperbarycznej.

Artykuł znajduje się na stronie http://www.aott.org.tr/article/view/5000087386/5000081262