TERAPEUTYCZNE WYKORZYSTANIE TLENU HIPERBARYCZNEGO U DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

kw. 7, 2015

0

TERAPEUTYCZNE WYKORZYSTANIE TLENU HIPERBARYCZNEGO U DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Halepoto DM1, Al-Ayadhi LY1, Salam AA1. Therapeutic use of hyperbaric oxygen therapy for children with autism spectrum disorder. J Coll Physicians Surg Pak. 2014 Jul;24(7):508-14. 

Występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) wzrosło o 600% w przeciągu ostatnich kilku dekad.
Na chwilę obecną etiologia tego zaburzenia jest nieznana, choć istnieje wiele dowodów na genetyczne, środowiskowe, immunologiczne i neurologiczne czynniki ryzyka grające istotną rolę w rozwinięciu się ASD.
Wiadomym jest, że rokowanie dzieci z tym zaburzeniem rozwoju uwarunkowane jest m.in. intensywnością oddziaływań w najmłodszym wieku. Dlatego na świecie stosuje się ponad 100 różnych metod leczenia (których skuteczność nie zawsze została potwierdzona naukowo).
Komory hiperbaryczne zastosowane w celach leczniczych były już w latach 30. ubiegłego wieku. Wtedy leczono w ten sposób osoby z chorobą dekompresyjną. W dzisiejszych czasach leczenie z wykorzystaniem tlenu hiperbarycznego jest szeroko rozpowszechnione, głównie za sprawą popularyzowania tej metody przez amerykańską organizację Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS).
HBOT to dostarczanie mieszaniny gazów (w których zawartość tlenu waha się od 21% do 100%) pod ciśnieniem większym od 1 atmosfery (atm). Całość odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonej komorze hiperbarycznej a pojedyncza sesja powinna trwać około 60 minut. Hiperbaria tlenowa jest uznana za w pełni bezpieczną metodę leczenia gdy ciśnienie wynosi poniżej 3,0 atm z czasem ekspozycji poniżej 120 min.

Artykuł ma charakter przeglądu piśmiennictwa światowego w zakresie zastosowania terapii hiperbarycznej w grupie osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przytoczono w nim liczne publikacje naukowe.
Dużo uwagi poświęcono problemowi chronicznego stanu zapalnego u dzieci z autyzmem ( w tym stanów zapalnych jelit) czy dysfunkcji mitochondrialnych, co wpisuje się w zastosowania hiperbarii tlenowej.
Abstrakt artykułu znajduje się na stronie http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halepoto+Theraputic+Use+of+Hyperbaric