Przegląd badań dotyczących zastosowania hiperbarii tlenowej w autyzmie

mar 15, 2015

0

Przegląd badań dotyczących zastosowania hiperbarii tlenowej w autyzmie

Ghanizadeh A Hyperbaric oxygen therapy for treatment of children with autism: a systematic review of randomized trials. Med Gas Res. 2012 May 11;2:13. doi: 10.1186/2045-9912-2-13.

Autyzm jest neurorozwojowym zaburzeniem, w którym występują problemy w komunikacji, kontaktach społecznych oraz charakterystyczne, powtarzające się wzorce zachowań.

Istnieje bardzo dużo dowodów na neuroinfekcyjne podłoże powstawania tego zaburzenia rozwoju. Dlatego też, czynnik ten może być potencjalnym celem leczenia wielu przypadków autyzmu.

Potwierdzono naukowo, że w zaburzeniach ze spektrum autyzmu następuje miejscowe zmniejszenie przepływu krwi w czołowym i skroniowych płatach mózgu oraz układzie limbicznym. Dlatego zakłada się, że również w przypadku dzieci autyzmem (jak i innych osób poddanych terapii) nastąpi hiperperfuzja w obrębie tkanki nerwowej mózgu oraz zmniejszenie stanu zapalnego w tej właśnie okolicy.

W artykule znajdujemy przegląd i porównanie światowego medycznego piśmiennictwa dotyczącego zastosowania terapii hiperbarycznej u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Więcej do przeczytania w artykule http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3369206/