mar 25, 2015

0

LECZENIE OBJAWÓW AUTYZMU

Rossignol DA, Rossignol LW. Hyperbaric oxygen therapy may improve symptoms in autistic children. Med Hypotheses. 2006;67(2):216-28. Epub 2006 Mar 22. W publikacjach medycznych bardzo często podkreśla się rolę terapii hiperbarycznej w jednostkach chorobowych bezpośrednio związanych ze zjawiskiem hypoperfuzji. Jest ono ..

mar 21, 2015

0

UZUPEŁNIAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY LECZENIA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Whitehouse AJ1. Complementary and alternative medicine for autism spectrum disorders: rationale, safety and efficacy. J Paediatr Child Health. 2013 Sep;49(9):E438-42:quiz E442. doi: 10.1111/jpc.12242. Epub 2013 May 20. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorder -ASD) to termin obejmujący wszystkie neurorozwojowe ..

mar 17, 2015

0

Wpływ HBOT na FAS

Stoller KP. Quantification of neurocognitive changes before, during, and after hyperbaric oxygen therapy in a case of fetal alcohol syndrome Pediatrics. 2005 Oct;116(4):e586-91. Epub 2005 Sep 15. FAS (Fetal Alcohol Syndrome – Płodowy Zespół Alkoholowy) jest zespołem psychicznych i fizycznych ..

mar 16, 2015

0

LECZENIE zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez wykorzystanie tlenu hiperbarycznego- przegląd badań

Daniel A Rossignol, James J Bradstreet, Kyle Van Dyke,Cindy Schneider, Stuart H Freedenfeld, Nancy O’Hara, Stephanie Cave, Julie A Buckley,Elizabeth A Mumper, Richard E Frye Hyperbaric oxygen treatment in autism spectrum disorders Med Gas Res. 2012; 2: 16. HYPOPERFUZJA U ..

mar 15, 2015

0

Przegląd badań dotyczących zastosowania hiperbarii tlenowej w autyzmie

Ghanizadeh A Hyperbaric oxygen therapy for treatment of children with autism: a systematic review of randomized trials. Med Gas Res. 2012 May 11;2:13. doi: 10.1186/2045-9912-2-13. Autyzm jest neurorozwojowym zaburzeniem, w którym występują problemy w komunikacji, kontaktach społecznych oraz charakterystyczne, powtarzające ..

mar 15, 2015

0

Zastosowanie hiperbarii tlenowej w medycynie

Gill AL, Bell CN. Hyperbaric oxygen: its uses, mechanisms of action and outcome QJM. 2004 Jul;97(7):385-95. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że tlenowa terapia hiperbaryczna (HBOT) znajduje zastosowanie w coraz to nowych obszarach medycznych. Organizacja Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) definiuje ..