LECZENIE OBJAWÓW AUTYZMU

mar 25, 2015

0

LECZENIE OBJAWÓW AUTYZMU

Rossignol DA, Rossignol LW. Hyperbaric oxygen therapy may improve symptoms in autistic children. Med Hypotheses. 2006;67(2):216-28. Epub 2006 Mar 22.

W publikacjach medycznych bardzo często podkreśla się rolę terapii hiperbarycznej w jednostkach chorobowych bezpośrednio związanych ze zjawiskiem hypoperfuzji. Jest ono szczególnie obecne w mózgowym porażeniu dziecięcym, płodowym zespole alkoholowym, urazach głowy oraz udarze mózgu.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu stały się poważnym zagrożeniem zdrowia publicznego. Częstość występowania ASD u dzieci wzrosła od 1991 roku do 1997 roku o 556%. Aktualnie autyzm jest zdecydowanie częściej występującym problemem zdrowotnym niż nowotwory u dzieci, mózgowe porażenie dziecięce, Zespół Downa, rozszczep kręgosłupa czy mukowiscydoza.

Na podstawie badań obrazowych z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego wykazano występowanie u dzieci z autyzmem okolic mózgu, w których występuje zmniejszony przepływ krwi (hypoperfuzja). To samo zjawisko potwierdziły badania PET i SPECT.
Co najbardziej niezwykle, udowodniono ZWIĄZEK między istnieniem objawów typowych dla autyzmu a zjawiskiem hypoperfuzji oraz związek miedzy poziomem IQ dzieci z autyzmem a poziomem hypoperfuzji.
Mózgowa hypoperfuzja może pełnić rolę w pewnych nietypowych a charakterystycznych zachowaniach autystycznych. Zmniejszony przepływ krwi w obrębie wzgórza koreluje z autostymulacjami, zachowaniami rutynowymi i powtarzającymi się. Natomiast, hypoperfuzja w płatach skroniowych odpowiedzialna jest za obsesyjne zainteresowania, zaburzenia komunikacji i interakcji społecznych a także brak typowej mimiki twarzy. Co ciekawe im większe zjawisko hypoperfuzji, tym głębsza niepełnosprawność intelektualna.
Ponadto, perfuzja krwi w mózgu na niskim poziomie koreluje z niskim poziomem rozwoju językowego (jednocześnie- im wyższy przepływ krwi w mózgu tym rozwój komunikacji czynnej jest na wyższym poziomie). Stwierdzono więc, że HYPOPERFUZJA OGRANICZA ROZWÓJ MOWY U DZIECI Z AUTYZMEM A OBNIŻENIE PRZEPŁYWU KRWI W PŁATACH SKRONIOWYCH I CZOŁOWYM MÓZGU RZUTUJE NA PROBLEMY W MOWIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.
Niestety nie jest wiadome dokładnie czemu u dzieci z autyzmem wraz z wiekiem pogłębia się zjawisko zmniejszonej perfuzji krwi w mózgu. W zdrowym organizmie wraz z rozwojem i prawidłowym funkcjonowaniem procesów metabolizmu, rośnie także zjawisko perfuzji (czyli rośnie poziom dotlenienia mózgu). U dzieci z autyzmem jest odwrotnie. Na pewno częściowo ma to związek z procesami neurozapalnymi toczącymi się w mózgu. Stany zapalne powodują zmniejszony przepływ krwi. Tak dzieje się np. w Zespole Sjögrena, chorobie Kawasaki i In. W jednej z tych chorób zbadanych przez innych badaczy, stan zapalny spowodował spadek perfuzji krwi o 74% ( a w zespole Sjögrena aż 81%!).
W związku z tym, HBOT u dzieci z autyzmem ( u których powszechne są stany neurozapalne) jest logicznie wskazany.
Dostarczanie tlenu za pomocą tlenowej terapii hiperbarycznej (HBOT) zmniejsza zjawisko hipoksji spowodowane hypoperfuzją. Taki mechanizm występuje m.in. w stanie powrotu do zdrowia osób po niedokrwiennym udarze mózgu. Badań w tym zakresie powstało bardzo dużo.
W przypadku dzieci z autyzmem, jeśli zjawisko hypoperfuzji jest na przynajmniej średnim poziomie, to analogicznie powstaje zjawisko hipoksji w mózgu. HBOT powoduje przezwyciężenie hipoksji spowodowanej hypoperfuzją i dlatego TA METODA LECZENIA PROWADZI DO POPRAWY LUB REDUKCJI OBJAWÓW AUTYZMU.
Poza zjawiskiem hypoperfuzji, istotne znaczenie w stanie zdrowia dzieci z autyzmem mają stany neurozapalne. Na podstawie różnych badań (m.in. pośmiertne wycinki mózgu osób z autyzmem) potwierdzono występowanie w tej grupie pacjentów neurozapalenia. Ale stany zapalne u dzieci z autyzmem nie ograniczają się jedynie na mózgowiu, a dotyczą całego organizmu (potwierdzone dzięki obecności różnych markerów zapalenia)- w tym głównie różne odcinki przewodu pokarmowego.
Tymczasem, wiadomym jest ze terapia hiperbaryczna ma silne działanie przeciwzapalne i jak sam autor publikacji pisze „HBOT MOŻE MNIEJSZYĆ STAN ZAPALNY ZARÓWNO W OBREBIE MÓZGU ALE TAKŻE ZAPALENIA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE U DZIECI Z AUTYZMEM co potencjalnie powinno prowadzić do zmniejszenia objawów autystycznych”.
Tak samo wydaje się być ze STRESEM OKSYDACYNYM, który niewątpliwie dotyka organizmy dzieci ze spektrum autyzmu. Gdy jednocześnie HBOT powoduje poprawę w zakresie poziomu stresu oksydacyjnego (co również licznie udowodniono naukowo), poprzez zwiększona produkcję antyoksydantów.
Po obszernym wstępie związanym z przeglądem piśmiennictwa naukowego, autor publikacji zaprezentował badanie na grupie 6 dzieci z autyzmem u których pod wpływem 40 zabiegów tlenu o cisnieniu 1,3 ata powstała istotna poprawa i zmniejszenie objawów związanych z przebiegiem zaburzenia u dzieci ze spektrum autyzmu!

Więcej w artykule do pobrania ze strony http://www.tacanow.org/wp-content/uploads/2011/03/hbot-rossignol.pdf