Hiperbaria tlenowa w Chinach

maj 31, 2016

0

Hiperbaria tlenowa w Chinach

Terapia w komorze hiperbarycznej jest definiowana jako leczenie, podczas którego pacjent okresowo wdycha 100% tlen w komorze tlenowej, w której ciśnienie jest wyższe niż 1 atmosfera. Od około 50 lat w Chinach leczenie tlenem jest podstawową lub wspomagającą terapią w różnych chorobach i dolegliwościach. Pomimo terapeutycznych efektów HBOT , które były potwierdzone klinicznie mechanizm HBOT nie jest całościowo zrozumiany. HBOT ma wpływ
na wiele procesów fizjologicznych. W zależności od różnych chorób czy dolegliwości, HBOT jest kojarzony
z zmniejszoną apoptyczną śmiercią komórek, z redukowaniem zapaleń oraz odpowiedzialność za równowagę wolnych rodników i aktywację komórek macierzystych i innych mechanizmów.

Komora hiperbaryczna po raz pierwszy użyta została w Chinach przez „Fujian Medical University Union Hospital”
w 1964r. Od tego momentu HBOT bardzo rozwinęła się.  Obecnie jest więcej niż 5000 komór tlenowych w Chinach, czyli najwięcej na świecie. Dzięki temu Chiny biorą czynny udział w światowych badaniach dotyczących hiperbarii. Skutkiem rozwoju leczenia za pomocą HBOT była zwiększona potrzeba  wyższych standardów leczenia. Aby rozwiązać ten problem,  Chiński Związek Medyczny(CMA) stworzył w 1992r. oddział medycyny hiperbarycznej. Od tego momentu oddział ten  przeprowadza coroczne konferencje, na których dostarczane są platformy wymiany akademickich terapeutów hiperbarii w Chinach.

Kraje inne niż Chiny stworzyły swoje własne standardy dla hiperbarii, różniące się od chińskich. W Stanach Zjednoczonych, w 1989r. sformułowano wskazania do hiperbarii przy 13stu chorobach a już w 2014 liczba ta wzrosła do 17. Natomiast w 2004 r Europejski Komitet Medycyny Hiperbarycznej podzielił zalecane wskazania na 4 kategorie:

  • 8 bardzo zalecanych wskazań,
  • 10 zalecanych wskazań,
  • 9 kontrowersyjnych wskazań
  • i 13 innych wskazań zawierających 40 innych chorób.

Nadzwyczajnymi wskazaniami są choroby, gdzie HBOT powinno być zastosowane tak szybko jak to tylko możliwe. Należą do nich: zatrucia czadem i innymi gazami, zgorzel gazowa, tężec,  infekcje spowodowane bakteriami beztlenowymi, choroba dekompresyjna, zespół zatoru powietrznego, pacjenci po resuscytacji krążeniowo-oddechowej (ze względu na ryzyko ostrej dysfunkcji mózgu), obrzęk mózgu bądź płuc, zatrucia chemiczne, ostre niedokrwienie mózgu, zespół zmiażdżenia (zespół Bywatersa).

Jest wiele innych wskazań do HBOT. Są to natomiast takie choroby i dysfunkcje, gdzie nie jest wymagana natychmiastowa terapia. Należą do nich między innymi: nagła głuchota, naczyniowo-ruchowy ból głowy, zawroty głowy, mózgowe porażenie, centralno-surowicze zapalenie siatkówki oka, cukrzyca, przewlekłe owrzodzenie skóry
i wiele innych.

Aktualne wskazania i przeciwskazania do hiperbarii zostały stworzone na dwudziestym-drugim akademickim spotkaniu w Qingdao w 2013r.i dotyczą one chorób, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą niedokrwienia i/lub niedotlenienia.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4341238/