Fibromialgia a HBOT

cze 10, 2016

0

Fibromialgia a HBOT

Nowa metoda leczenia fibromialgii: Tlenoterapia hiperbaryczna.
(A New Treatment Modality for Fibromyalgia Syndrome: Hyperbaric Oxygen Therapy)

S¸ YILDIZ1, MZ KIRALP1, A AKIN1, I KESKIN1, H AY1, H DURSUN1 AND M CIMSIT2 1GATA Haydarpas¸a Military Hospital, Istanbul, Turkey;
2Istanbul University Medical Faculty, Istanbul, Turkey

Fibromialgię (FMS) charakteryzuje długotrwały, wieloogniskowy ból, z uogólnioną allodynią/hiperalgezją. Istnieje kilka metod leczenia fibromialgii, ale żadna z nich nie jest specyficzna i doskonała.

Przeprowadzono randomizowane badanie kliniczne w celu oceny wpływu tlenu hiperbarycznego (HBO) w leczeniu fibromialgii. Grupa badawcza (HBO) wynosiła 26 osób, grupa kontrolna (Control) 24 osoby. Oceniano punkty tkliwe (Tender Points) oraz próg bólu przed, po pierwszych oraz po 15 sesjach terapii. Ból oceniano także w wizualnej skali analogowej VAS. Po pierwszym i piętnastym zabiegu HBO nastąpił znaczny spadek punktów tkliwości i VAS praz znaczny wzrost progu bólu w grupie badawczej. Nie było znaczącej różnicy pomiędzy grupą badawczą, a kontrolną dla wszystkich parametrów za wyjątkiem skali VAS po pierwszym zabiegu. Można stwierdzić, że terapia HBO odgrywa ważną rolę w leczeniu fibromialgii. Liczbę punktów tkliwych, próg bólu oraz wyniki w skali VAS dla obu grup przed i po leczeniu przedstawiono w Tabeli 1.

Screenshot 2016-05-25 11-00-01

Pełny artykuł w języku angielskim: http://imr.sagepub.com/content/32/3/263.full.pdf+html