Australijskie doświadczenia w przeprowadzaniu zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej na grupie pediatrycznej w latach 1998-2011

lut 11, 2016

0

Australijskie doświadczenia w przeprowadzaniu zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej na grupie pediatrycznej w latach 1998-2011

Alfred Hyperbaric Unit, Alfred Hospital, Melbourne, Victoria; Department of Diving and Hyperbaric Medicine, Prince of Wales Hospital, Sydney, New South Wales; Wasley Centre for Hyperbaric Medicine, Brisbane, Queensland; Department of Diving and Hyperbaric Medicine, Fremantle Hospital, Perth, Western Australia, Australia

Dla znacznej ilości pacjentów zmagających się z incydentami niedokrwiennymi, stanami zapalnymi, infekcjami czy urazami tkanek, tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) jest często jedyną metodą główną lub wspomagającą leczenie, która w tak znaczący sposób redukuje zarówno dalszy rozwój choroby jak i śmiertelność z jej powodu. Głównym celem tego badania było przeanalizowanie różnorodnych czynników występujących u pacjentów pediatrycznych podczas leczenia tlenem hiperbarycznym w Australijskich Centrach Hiperbarycznych. Drugim celem badania było opisanie wyników leczenia oraz wszelkich komplikacji, które mogły być jego wynikiem.

Było to retrospektywne, kohortowe badanie przeprowadzone pomiędzy styczniem 1998 roku, a grudniem 2011 roku. Wszystkie ze 112 australijskich dzieci przeszło łącznie 1099 zabiegów hiperbarii tlenowej. Wskazaniem do terapii było łącznie 14 różnych diagnoz medycznych. Średni wiek dzieci wynosił 14 lat (zakres międzykwartylowy 11-16, przedział 0,25-16). Terapia została

planowo ukończona u 81,5% pacjentów natomiast w przypadku 25 dzieci terapia została przerwana na życzenie rodziców bądź lekarzy. Komplikacje związane z przeprowadzaniem zabiegów w komorze hiperbarycznej wystąpił u u zaledwie 5,3% pacjentów. Badanie wykazało, iż stosowanie tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci jest możliwe w większych australijskich Centrach

Hiperbarycznych i wiąże się z wielowymiarowymi korzyściami zdrowotnymi powiązanymi z małym ryzykiem powikłań.

Poniższe zestawienie zawiera rozpoznania medyczne wraz z wynikami, które zostały przypisane do czterech kategorii:

1.Wyleczenie z jednostki chorobowej (complete recovery) CR

2. Wyleczenie z jednostki chorobowej z pozostałością w postaci nieznacznej niepełnosprawności (recovery with minor disability) RMIN

3. Wyleczenie z jednostki chorobowej z pozostałością w postaci znacznej niepełnosprawności (recovery with major disability) RMAJ

(n) oznacza liczbę badanych dzieci z daną jednostką chorobową.

Dzieci z chorobą dekompresyjną (n: 9)

CR: 9

Dzieci z zatorem tętnic mózgowych (n: 4)

CR: 4

Dzieci z espołem ciasnoty (n:13)

CR: 4

RMIN: 7

RMAJ: 2

Dzieci z uszkodzeniem zmiażdżeniowym (n:14)

CR: 5

RMIN: 8

RMAJ: 1

Dzieci z dysfunkcją/jednostką chorobową jatrogenną (n: 7)

CR: 6

RMIN: 1

Dzieci zakażone Clostidrium (n: 4)

CR: 2

RMIN: 2

Dzieci z martwiczym zapaleniem powięzi (n: 10)

CR: 2

RMIN: 5

RMAJ: 3

Dzieci z sepsą grzybiczą (n:3)

RMAJ: 3

Dzieci z plamicą pionurującą (n:3)

RMAJ: 3

Dzieci z zatruciem tlenkiem węgla (n:9)

CR: 9

Dzieci z niegojącymi się ranami chirurgicznymi (n: 6)

CR: 4

RMIN: 2

Dzieci z raną zakażoną Mycobacterium (n: 2)

CR: 2

Dzieci z horobą Crohna (n:3)

CR: 3

Dzieci z popromiennym urazem tkanek miękkich (n: 8)

CR: 6

RMIN: 2

Dzieci z opornym na leczenie zapaleniem szpiku kostnego (n: 13)

CR: 10

RMIN: 3

Dzieci z porażeniem mózgowym (n:1 )

Brak dokończonej terapii.

Dzieci z neuropatią nerwu wzrokowego (n:1)

RMIN:1

Dzieci z przewlekłym zespołem bólu regionalnego (n: 1)

RMIN: 1

Dzieci z wrodzonymi nieprawidłowościami czaszki (n:1)

CR:1

Całkowita liczba dzieci: 112

CR: 67 (59,8%)

RMIN: 34 (30,4%)

RMAJ: 9 (8%)

Nie ukończyło terapii: 2 (1,8%)

W wybranych jednostkach chorobowych tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) stosowana u dzieci jest bezpieczną i efektywną opcją ich leczenia.

Bibliografia: Frawley G., Bennett B., Thistlethwaite K., Banham N. Australian paediatric hyperbaric oxygen therapy 1998-2011. Anaesth Intensive Care 2013; 41: 74-81

(Australian pediatric hyperbaric oxygen therapy 1998-2011)

G. Frawley, M.Bennett, K.Thistlethwaite, N. Banham